Kosten en Belastingen bij verkoop Kosten en Belastingen bij verkoop

Kosten en Belastingen bij verkoop

Bij de verkoop van uw Spaanse woning krijgt u te maken met belastingen en andere kosten. Hieronder volgt een overzicht.

Wanneer u uw woning verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor u het destijds heeft aangekocht, dan betaalt u over dit verschil vermogenswinstbelasting (impuesto sobre el incremento de valor de los Terrenos Urbanus of ook wel Plusvalia). Het tarief is progressief en varieert van 19% tot 23%. Wanneer u als verkoper geen inwoner bent van Spanje geldt eveneens dat de notaris 3% van de verkoopsom inhoudt (retencion). Dit betekent dat u slechts 97% van de overeengekomen prijs ontvangt. De reden hiervoor is dat in het verleden veel verkopers uit Spanje emigreerden zonder dat de Spaanse overheid wist waar naartoe. Het gevolg hiervan was dat de belasting niet werd voldaan. De inhouding van 3% voorkomt deze vorm van belastingontwijking en kan worden gezien als een voorschot op de te betalen vermogenswinstbelasting. U bent verplicht binnen 3 maanden aangifte te doen. Wanneer de al afgedragen 3% niet toereikend is, moet er worden bijbetaald.
Wanneer u uw woning voor een lager bedrag verkoopt dan waarvoor u het destijds heeft aangekocht, dan betaalt u hierover geen Plusvalia.

Hieronder vind u een omschrijving van andere bijkomende kosten wanneer u uw woning verkoopt. De som van deze kosten kunt u aftrekken van de belastbare som van de vermogenswinstbelasting.


Voorbeeld:

u heeft uw woning in 2007 aangekocht voor een bedrag van EUR 210.000 en u hebt deze in 2017 verkocht voor EUR 225.000. In beginsel bent u daarom belasting verschuldigd over EUR 15.000. U heeft echter bijkomende kosten van EUR 5.000. Dit betekent dat u slechts belasting betaalt over EUR 15.000 - EUR 5.000 = EUR 10.000.


Overige kosten

Naast notaris-, taxatie- en reeds andere genoemde kosten geldt in Spanje ook de verplichting van een geldig energielabel. Het energy performance certificate komt voort uit een Europese regeling. Het energielabel geeft de koper informatie over het energieverbruik van de woning. Zonder dit certificaat, is het niet toegestaan uw woning te verkopen. Het energielabel is 10 jaar geldig. Daarna dient u weer een nieuw label aan te vragen.

WhatsApp