456 Neubau

NIEUWBOUW VON EEN BESTAANDE WONING?

Een van de redenen voor het prijsverschil tussen bestaande en nieuwbouwwoningen komt voort uit de verplichte verbeterde bouw kwaliteit.

Sinds 2007 kent Spanje een nieuw bouwbesluit CTE (Codigo Technico de la Edificacion). Dit besluit stelt hogere kwaliteitseisen aan de te gebruiken materialen voor nieuwbouwwoningen en bij verbouwingen van bestaande woningen.

De doelstelling van deze bouw en materiaal verbeteringen is een vermindering van energie en waterverbruik waardoor de koolstofuitstoot verminderd. Ook geluidsvermindering en gezonder leven ist hierbij een belangrijk aandachtpunt.

Im Jahr 2020 verplicht het nieuwe bouwbesluit alle nieuwbouwwoningen tot een energieverbruik van bijna nul. De wijziging van de Technische Bouwcode (CTE) die eind 2020 van kracht wordt, heeft als doel om het probleem van het energieverbruik op te lossen.

HOE WORDT DIT GEREALISEERD?

Tür onder andere gebruik te maken van;

  • thermische bruggen in kozijn werk en verbeterde isolatie en ventilatie verbinding in binnenen buiten muren.
  • Dit wordt momenteel Schilf Tür vele projectontwikkelaars toegepast.
  • materialen met een hogere isolatiewaarde.
  • warmtepompen (Luft der Geothermie) für verwarming en afkoeling van de woning.
  • VERBOUWINGEN VAN BESTAANDE WONINGEN

    Het nieuwe bouwbesluit geldt in het algemeen voor nieuwbouwwoningen en is toepasbaar op een aantal punten bij bestaande woningen. Het is niet verplicht de bestaande gewinnt aan te passiv, maar als bijvoorbeeld de kozijnen vervangen worden, moeten deze wel voldoen aan de nieuwe voorschriften. Als de verbouwing zo groot ist dat alleen de structuur blijft bestaan, ist uiteraard het nieuwe bouwbesluit wel van toepassing.

    WhatsApp