456 Nieuwbouwprojecten te koop

NIEUWBOUW OF EEN BESTAANDE WONING?

Een van de redenen voor het prijsverschil tussen bestaande en nieuwbouwwoningen komt voort uit de verplichte verbeterde bouw kwaliteit.

Sinds 2007 kent Spanje een nieuw bouwbesluit CTE (Codigo Technico de la Edificacion). Dit besluit stelt hogere kwaliteitseisen aan de te gebruiken materialen voor nieuwbouwwoningen en bij verbouwingen van bestaande woningen.

De doelstelling van deze bouw en materiaal verbeteringen is een vermindering van energie en waterverbruik waardoor de koolstofuitstoot verminderd. Ook geluidsvermindering en gezonder leven is hierbij een belangrijk aandachtpunt.

In 2020 verplicht het nieuwe bouwbesluit alle nieuwbouwwoningen tot een energieverbruik van bijna nul. De wijziging van de Technische Bouwcode (CTE) die eind 2020 van kracht wordt, heeft als doel om het probleem van het energieverbruik op te lossen.

HOE WORDT DIT GEREALISEERD?

Door onder andere gebruik te maken van;

  • thermische bruggen in kozijn werk en verbeterde isolatie en ventilatie verbinding in binnen- en buiten muren.
  • Dit wordt momenteel reeds door vele projectontwikkelaars toegepast.
  • materialen met een hogere isolatiewaarde.
  • warmtepompen (airo- of geothermia) voor verwarming en afkoeling van de woning.

VERBOUWINGEN VAN BESTAANDE WONINGEN

Het nieuwe bouwbesluit geldt in het algemeen voor nieuwbouwwoningen en is toepasbaar op een aantal punten bij bestaande woningen. Het is niet verplicht de bestaande woning aan te passen, maar als bijvoorbeeld de kozijnen vervangen worden, moeten deze wel voldoen aan de nieuwe voorschriften. Als de verbouwing zo groot is dat alleen de structuur blijft bestaan, is uiteraard het nieuwe bouwbesluit wel van toepassing.

WhatsApp