12 Bestaande woningen te koop

Nieuwbouw of een bestaande Woning?

Een van de redenen voor het prijsverschil tussen bestaande en nieuwbouwwoningen in Spanje komt voort uit de verplichte verbeterde bouwkwaliteit. Sinds 2007 geldt in Spanje de Código Técnico de la Edificación (CTE), een bouwbesluit dat hogere eisen stelt aan de materialen en methoden die worden gebruikt bij nieuwbouw en bij verbouwingen van bestaande woningen.

De belangrijkste doelen van deze verbeteringen zijn het verminderen van energie- en waterverbruik, wat leidt tot een lagere koolstofuitstoot. Ook het verminderen van geluidsoverlast en het bevorderen van een gezonder leefmilieu zijn belangrijke aandachtspunten. Sinds 2020 verplicht de CTE dat alle nieuwbouwwoningen bijna geen energie verbruiken, waardoor ze duurzamer en milieuvriendelijker zijn.

De Código Técnico de la Edificación (CTE) is de technische bouwcode van Spanje en vormt de basis voor alle regelgeving betreffende bouw en constructie in het land. Het doel van de CTE is om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Sinds de eerste invoering in 2006 wordt de CTE regelmatig bijgewerkt om aan de nieuwste normen en technologieën te voldoen.

Belangrijkste Bouwbesluiten van de CTE

De CTE bestaat uit verschillende fundamentele documenten (Documentos Básicos, DB), die elk betrekking hebben op een specifiek aspect van het bouwen:

  • DB-SI (Seguridad en caso de Incendio): Brandveiligheid, inclusief voorschriften voor brandwerendheid van materialen, vluchtwegen, branddetectie en brandbestrijding.
  • DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad): Veiligheid in gebruik en toegankelijkheid van gebouwen, met richtlijnen voor trappen, leuningen, liften, en toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit.
  • DB-SE (Seguridad Estructural): Structurele veiligheid van gebouwen, inclusief berekeningen en constructie van dragende elementen.
  • DB-HS (Salubridad): Hygiëne en gezondheid in gebouwen, met richtlijnen voor ventilatie, watervoorziening, afvalwaterafvoer en vochtwering.
  • DB-HE (Ahorro de Energía): Energiebesparing, inclusief eisen voor thermische isolatie, efficiënt energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • DB-HR (Protección contra el Ruido): Geluidsisolatie en bescherming tegen geluidsoverlast.

Overige Belangrijke Bouwvoorschriften

Naast de CTE zijn er andere belangrijke voorschriften en regelgevingen van toepassing op bouwprojecten in Spanje:

  • LOE (Ley de Ordenación de la Edificación): Reguleert de verantwoordelijkheden van verschillende actoren in het bouwproces en stelt garanties voor de bescherming van eigenaren en gebruikers.
  • NBE (Normas Básicas de la Edificación): Aanvullende basisnormen die bepaalde technische aspecten van het bouwen regelen, zoals aardbevingsbestendigheid en structurele integriteit.
  • Regionale en Gemeentelijke Verordeningen: Regionale en gemeentelijke regels kunnen aanvullende eisen en voorschriften stellen die specifiek zijn voor bepaalde gebieden of gemeenten.

Verbouwingen van Bestaande Woningen

Het nieuwe bouwbesluit geldt voornamelijk voor nieuwbouwwoningen, maar is ook op enkele punten van toepassing bij verbouwingen van bestaande woningen. Het is niet verplicht om bestaande woningen volledig aan te passen aan de nieuwe voorschriften, maar specifieke aanpassingen, zoals het vervangen van kozijnen, moeten wel voldoen aan de nieuwe normen. Bij grootschalige verbouwingen waarbij alleen de structuur blijft bestaan, is het nieuwe bouwbesluit volledig van toepassing.

Kortom, de Código Técnico de la Edificación (CTE) zorgt ervoor dat zowel nieuwbouw als verbouwingen in Spanje voldoen aan moderne eisen voor veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze regelgeving helpt bij het creëren van kwalitatief hoogwaardige woningen die bijdragen aan een betere leefomgeving.

WhatsApp