Belastingheffing en andere kosten bij aankoop

Naast specifieke kosten, krijgt u bij de aankoop van Spaans onroerend goed te maken met belastingen. In Spanje gelden heffingen die vergelijkbaar zijn met overdrachtsbelasting en onroerende zaakbelasting. De hoogte van deze belastingen is afhankelijk van een aantal factoren. Voor bestaande woningen geldt bijvoorbeeld een ander tarief dan voor nieuwe woningen. Ook heeft uw verblijfplaats invloed op de heffing. Personen met een permanente verblijfplaats in Spanje, betalen tegen een ander tarief dan personen die bijvoorbeeld in Nederland wonen.

Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste kosten.

Belastingen

Zoals hierboven vermeld is de belastingheffing afhankelijk van de aankoop van een nieuwe of een bestaande woning. Koopt u een bestaande woning, dan wordt overdrachtsbelasting geheven, de zogenoemde impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). Het standaardtarief bedraagt 10%. De ITP is de grootste kostenpost.

Mocht u een nieuwe woning kopen van een aannemer of projectontwikkelaar waarvan u de eerste eigenaar bent, dan betaalt u geen ITP, maar BTW. BTW in Spanje wordt IVA genoemd: impuesto sobre el valor añadido. Voor de IVA geldt het lage tarief van 10%.

Bij de aankoop van een nieuwe woning geldt echter nog een aanvullende belasting: impuesto sobre actos juridicos documentados, oftewel AJD. Het tarief verschilt per provincie en per gemeente en varieert van 0,5% tot 1,5%.

Onroerende zaakbelasting, de heffing op basis van de WOZ waarde van de woning geldt voor alle woningen, nieuw en bestaand. Deze belasting, impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), is een jaarlijks terugkerende belasting en is afhankelijk van de WOZ waarde van de woning. De tarieven variëren van 0,3% tot 0,9%.

Ten slotte kent Spanje een hypotheekbelasting die wordt geheven wanneer u besluit uw woning te financieren met een Spaanse hypotheek. Deze bedraagt 1% van het maximaal ingeschreven hypotheekbedrag.

Kosten in verband met hypotheek

Wanneer u besluit uw woning te financieren met een hypotheek bij een Spaanse geldverstrekker dient u allereerst een afsluitprovisie van ongeveer 1% te betalen. Daarnaast volgt er een taxatie op verzoek van de bank. De kosten hiervoor bedragen tussen de 250 en 500 euro. Let op: deze taxatie vindt altijd plaats, ongeacht of u de woning zelf al heeft laten taxeren.

Tenslotte kunt u kiezen voor een levensverzekering. Hiermee bent u ervan verzekerd dat het openstaande hypotheekbedrag wordt afgelost in geval van overlijden. Sommige hypotheken bevatten standaard deze verzekering, bij andere dient u deze apart af te sluiten.

Overige kosten

Uiteraard worden er door de notaris kosten in rekening gebracht in verband met het passeren van de koopakte. Deze bedragen 0,5% tot 1% van de waarde van de woning. Ook voor inschrijving in het kadaster moet u betalen. Houdt rekening met zo'n 0,3% tot 0,7% van de waarde van de woning.

Samengevat

Veel van deze belastingen en andere kosten kennen veel afhankelijkheden waardoor het lastig is een exact bedrag aan te geven voor deze additionele kosten. In het algemeen kunt u er rekening mee houden dat er nog zo'n 12% a 14% van de aankoopprijs van de woning aan kosten bij komen.

In sommige gevallen is het hoge IVA tarief van 21% verschuldigd. Het gaat hier om specifieke situaties. Mocht dit bij uw woning het geval zijn, dan brengen we u daar uiteraard van op de hoogte

© 2020 Nelemans Real Estate. Disclaimer · Privacy

Designed and developed by Mediaelx